torsdag, februari 03, 2005

Det är nu det börjar

I dagarna upptar valet i Irak de internationella mediernas löpsedlar och ledar sidor.Men för Gharani Ghaderi, journalist och ansvarigutgivare för Internetbaserade kurdistanpress.com, skiljer sig egentligen inte dessa dagar mycket från andra när det gäller nyhetsbevakningen från Irak. Alltjämt sedan Saddam Husseins fall följer han den politiska utvecklingen i området med en minutiös noggrannhet från sin lägenhet i Fisksätra i Stockholm.

(Boråstidning)