onsdag, januari 30, 2008

Pilgrimsfärd i Gandhis spår

Då och då behöver man bli påmind om att höja blicken och betrakta sin egen tid i ljuset av en annan. Sextio år efter mordet på den indiske ickevåldsfilosofen Mahatma Gandhi, fortsätter hans idéer både att inspirera och provocera. I den första fullskaliga svenska biografin över Gandhis liv Mahatma – eller konsten att vända världen upp och ner (Ordfront) följer författaren och indienkännaren Zac O´Yeah i fotspåren av en man som i början av nittonhundratalet lyckades omtumla en hel värld.